Et af hovedformålene med at drive Spejdernes Genbrug er, at understøtte det lokale spejderarbejde til gavn og glæde for børn og unge i Furesø Kommune.  

Derfor uddeler vi efter vedtægterne halvdelen af årets overskud til Furesø Spejderråd, der består af kommunens 7 grupper fra Det Danske Spejderkorps, samt de lokale Sct. Georgsgilder.
Spejderrådet aftaler hvert år hvordan Grupperne og Sct. Georsgildet i Farums Støttefond skal betænkes med driftstilskud og hvordan Furesø Spejderfond tildeles investeringsbeløb fx. hyttebyggeri.

DDS_logonavn

SctGeorgsGilde logo

 

Det er nu ikke uden indsats, at spejderne får alle de rare penge. Det meste af indsamlingsarbejdet foretages af spejderforældre, men også andre frivillige fra Hallen på Havremarken hjælper til.